Иницијативе савјета за привреду и запошљавање општине Лакташи:

 

– Да се приступи изради Акционог плана запошљавања 2016-2018. године
– Да се закаже сједница Савјета на којој ће се разматрати нацрт буџета за 2016. годину
– Да се испред Савјета за привреду и запошљавање достави иницијатива Заводу за запошљавање РС и Министарству рада и борачко-инвалидске заштите да јавни позив буде расположив до индикативне расподјеле средстава.
– Да се у План капиталних улагања и инвестирања на подручју општине Лакташи за период 2015 – 2020. године уврсти изградња средњошколског центра у Лакташима
– Да се повећа инспекцијски надзор нерегистрованих предузетника који се воде на Бироу за запошљавање чиме се ствара и погрешна слика о броју незапослених лица
– Да се размотри умањење цијене грађевинске дозволе и да се направи упоредна анализа у односу на сусједне општине
– Да се донесе адекватан Урбанистички план и пронађе рјешење проблема недовољног паркинг простора у центру Лакташа
– Да се осигура подршка и подстицање развоја привреде у наредном периоду упркос смањеном буџету
– Дa сe смaњи висинa рeнтe нa пoдручjу oпштинe Лaктaши.