Функција Име и Презиме Канцеларија Телефон Е-пошта
Шеф Одсјека за локални развој Горан Вујаковић 32 051/334-213 goran.vujakovic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за економски развој и инвестиције Дијана Коџо 32 051/334-214 dijana.kodzo@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за управљање друштвеним развојем и примјену стандарда Јелена Јавор 20 051/334-211
jelena.saric@laktasi.net