Функција Име и Презиме Канцеларија Телефон Е-пошта
Шеф Одсјека за локални развој и људске ресурсе Јелена Мајкић 32 051/334-213 jelena.majkic@laktasi.net