ЦЕНТРАЛА

Адреса: Карађорђева 56, Лакташи

Телефон: 051/334-200

Факс: 051/334-258

НАЧЕЛНИК

Адреса: Карађорђева 56, Лакташи

Телефон: 051/334-228

Факс: 051/334-258

Е-пошта: info@laktasi.net

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Адреса: Карађорђева 56, Лакташи

Телефон: 051/334-225

Факс: 051/334-259

Е-пошта: skupstina@laktasi.net

КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

Телефон: 051/334-258

Е-пошта: bojana.kondic@laktasi.net

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Телефон: 051/334-204

Е-пошта: dusko.gostovic@laktasi.net

МЈЕСНИ УРЕД ЛАКТАШИ

Адреса: Карађорђева 56, Лакташи
Телефон: 051/334-262

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Телефон: 051/334-222

Е-пошта: brankica.zelic@laktasi.net

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

Телефон: 00387 51/334-251

Е-пошта: darko.djuric@laktasi.net

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Телефон:051/334-236

Е-пошта: darko.adzaip@gmail.com

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Телефон: 051/334-250

Е-пошта: dragana.kovacevic@laktasi.net

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Телефон: 051/334-255

Е-пошта: suzana.smiljanic@laktasi.net

Одсјек за интерну ревизију

Телефон: 051/334-210

Е-пошта: danka.ratkovic@laktasi.net

Одсјек за локални економски развој и људске ресурсе

Телефон: 051/334-213

Е-пошта: jelena.majkic@laktasi.net

Одсјек за имовинско-правне послове и послове заступања

Телефон: 051/334-244

Е-пошта: sanja.rakovic@laktasi.net

Одсјек за комуналну полицију

Телефон: 051/334-266

Е-пошта: goran.misic@laktasi.net

Одсјек за борачко-инвалидску заштиту

Телефон: 051/334-201

Е-пошта: jasna.zelenika@laktasi.net

Одсјек за заједничке послове

Телефон: 051/334-218

Е-пошта: milan.vukovic@laktasi.net