Функција Име и Презиме Канцеларија Телефон Е-пошта
Шеф Одсјека за локални развој и људске ресурсе Горан Вујаковић 32 051/334-213 goran.vujakovic@laktasi.net