Дјелокруг послова

– Припрема развојне планове, те извјештаје и анализе остварења планова Општинске управе
– Организује израду, праћење и ажурирање општинских стратешких докумената и акционих планова
– Координира активностима на импементацији развојних докумената и акционих планова и пружа стручну подршку при спровођењу развојних пројеката
– Оперативно управља економским, еколошким и друштвеним развојем
– Развија и оперативно управља предузетничком инфраструктуром, припрема промотивне и маркетиншке материјале и врши промоцију општине као повољног мјеста за улагање, пословање и живот
– Обезбјеђује стални контакт са инвеститорима, те подстиче јавно приватни дијалог
– Врши послове управљања људским ресурсима.

Радници одјељења

Функција Име и Презиме Канцеларија Телефон Е-пошта
Шеф Одсјека за локални развој Горан Вујаковић 32 051/334-213 goran.vujakovic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за економски развој и инвестиције Дијана Коџо 32 051/334-214 dijana.kodzo@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за управљање друштвеним развојем и примјену стандарда Јелена Јавор 20 051/334-211 jelena.saric@laktasi.net
Виши стручни сарадник за управљање локалним развојем и европске интеграције Сњежана Мијатовић 20 051/334-211 snjezana.mijatovic@laktasi.net