Стратегија развоја за период 2014-2024. године

Стратегија развоја општине Лакташи – ревидирана за период 2019-2024. година

Стратегија омладинске политике општине Лакташи за период 2016 – 2020. године

Стратегија локалних путева и улица на подручју општине Лакташи 2018 – 2027. година

Стратегија безбиједности друмског саобраћаја на путевима општине Лакташи 2018 – 2027. година