НА ЈЕСЕН СТИЖЕ МИА, НОВА РАДНИЦА МЈЕСЕЦА У БИЈЕЉИНИ И ЛАKТАШИМА

Грађани Бијељине и Лакташа од септембра добијају личног виртуалног асистента који ће их водити кроз административне процедуре и бити 24 часа дневно доступан за упите о најважнијим градским/општинским темама. MIA (Municipal inteligent asistent) је четбот који замењује одласке на шалтере и пружањем информација у реалном времену доноси велике уштеде грађанима, привреди и локалној самоуправи. Бијељинци…

Details

ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ИНТЕРЕСА ЗА ПРОЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА И УБЛАЖАВАЊЕ ПОСЉЕДИЦА ПАНДЕМИЈЕ COVID-19

Обавјештавамо вас да је у оквиру пројекта EU4BusinessRecovery објављен Позив за достављање пројектних приједлога у области туристичког сектора. Крајњи рок за достављање пројектних приједлога је 20. август 2021. године. Циљ Позива је да пружи подршку предузећима и туристичким агенцијама како би осигурали континуитет у пословању и стварање иновативних startup-ова. Пројекти морају да буду у складу…

Details

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ДРУШТВЕНОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске позива институције, удружења и лица са подручја општине Лакташи да узму учешће у јавној расправи о нацрту Закона о друштвеном предузетништву. Овај Закон предвиђа одређивање појма и циљева друштвеног предузетништва, услова за стицање статуса друштвеног предузећа, начин функционисања предузећа, успостављање савјета, стратешки оквир за ову област и надзор над…

Details

ПОТЕНЦИЈАЛИ ЛАКТАША ПРЕДСТАВЉЕНИ ПУТЕМ ПОРТАЛА Е-КАПИЈА

Општинска управа општине Лакташи улаже напоре на промоцији повољног пословног окружења и привлачењу инвеститора. На позиву портала еКапија, Општина Лакташи је учествовала у пројекту скенирања општина и градова у Републици Српској, који се реализује у сарадњи са Представништвом Републике Српске у Србији. Циљ овог пројекта је да допринесе већој видљивости свих потенцијала локалних заједница из…

Details

ОБЈАВЉЕН ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ДИГИТАЛНОЈ ТРАНСФОРМАЦИЈИ МСП ЗА 2021. ГОДИНУ

У оквиру пројекта „Центар за дигитализацију, подизање конкурентности и иновације у МСП – DigIT SME“, Привредна комора Републике Српске расписује Позив малим и средњим предузећима (МСП) за исказивање интереса за учешће у програму подршке дигиталној трансформацији МСП за 2021. годину у оквиру пројекта „DigIT SME“. Привредна комора Републике Српске, у сарадњи са партнерима реализује Пројекат…

Details

ОБЈАВЉЕН ПОЗИВ МИНИСТАРСТВА ПОРОДИЦЕ, ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПОСЛОВНЕ СУБЈЕКТЕ

Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске позвало је пословне субјекте из своје надлежности да поднесу захтјев за додјелу средстава за санирање посљедица пандемије вируса корона за март, те обавијестило да исто право могу да остваре и субјекти који, између осталог, обављају дјелатности у фитнес и скијашким центрима. Средства се одобравају пословном субјекту или предузетнику за сваког…

Details

ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОДСТИЦАЈА ЗА ДИРЕКТНА УЛАГАЊА У 2021. ГОДИНИ

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске објавило је Јавни позив за додјелу подстицаја за директна улагања у 2021. години. Предмет јавног позива је додјела новчаних средстава за подстицање улагања у инвестиционе пројекте, планираних у Буџету Републике Српске за 2021. годину на позицији 415200 – Текући грант – Подршка развоју привреде и побољшања ефикасности пословања и…

Details

ОБЈАВЉЕНА УРЕДБА О ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ДИРЕКТНА УЛАГАЊА

Влада Републике Српске на сједници одржаној 8. априла 2021. године, усвојила је Уредбу о поступку додјеле подстицаја за директна улагања, којом су уређени предмети пројеката за директна улагања, исправе за доказивање испуњености услова за остваривање права на подстицај, критеријуми за оцјењивање пријава, обрасци и друга питања која су важна за додјелу подстицаја. Уредбa је објављена…

Details

OПШТИНA ЛAКТAШИ И ФOНДAЦИJА MOЗAИК ПOДРЖAЛE РЕАЛИЗАЦИЈУ ПEТ ПРOJEКAТA И ДВA МИКРOБИЗНИСA

У оквиру прoгрaмa Омладинскa банкa Лaктaши, јуче су потписани уговори за подршку пeт прojeкaтa неформалних група младих и двa микробизниса, у укупном износу од 15.075,00 КМ. Зajeдничким срeдствимa Oпштинe Лaктaши и Фoндaциje Moзaик пoдржaна је реализација прojeката: „Oчисти(мo) срeди(мo), jeр вишe вриjeди(мo)!“, „Пoдршкa шкoли рукoмeтa – Лaктaши“, „Нoвo рухo стaрoг спoртскoг тeрeнa“, „У здрaвoм тиjeлу…

Details

ПOТПИСAН MEМOРAНДУМ O СAРAДЊИ ИЗМEЂУ ОПШТИНЕ ЛАКТАШИ И ЛИР ЕВОЛУЦИЈЕ

Нaчeлник oпштинe Лaктaши Mирoслaв Бojић и дирeктoр ЛИР Eвoлуциje Слaвишa Jeлисић,  јуче су пoтписaли Meмoрaндум o сaрaдњи, чиjи je циљ успoстaвљaњe сaрaдњe у пoдручjимa кoja су oд зajeдничкoг интeрeсa, тe дeфинисaњe oквирa, нaчeлa и мoдaлитeтa тe сaрaдњe. Oвим Meмoрaндумoм нaстojи сe дoдaтнo пoбoљшaти дугoгoдишњa сaрaдњa нa брojним пoљимa кoja су oд вeликoг знaчaja зa лoкaлну…

Details