ВИЈЕСТИ

Данас је у просторијама општине Лакташи одржан трећи радни састанак Партнерске групе за развој, на којем је представљен нацрт Плана имплементације Стратегије развоја општине Лакташи за период ‪2014-2024‬. година, за период ‪2020-2022‬. година и Преглед реализованих пројеката из Стратегије за период јануар-новембар 2019. године.

Нацрт Плана имплементације Стратегије развоја општине Лакташи за период ‪2014-2024‬. година, за период ‪2020-2022‬. година је представила Јелена Мајкић, шеф Одсјека за локални развој и људске ресурсе.

„У 2020. години је планирано укупно 80 пројеката и мјера, од чега највише из сектора друштвеног развоја (38), затим из области економског развоја (26), а најмање из сектора заштите животне средине и енергетске ефикасности (16)“,додала је Мајкићева.

Укупна вриједност планираних пројеката и мјера у 2020. години износи ‪6.557.945‬,00 КМ, од чега је из буџета планирано ‪2.391.304‬,00 КМ а из екстерних извора ‪4.166.641‬,00 КМ.

Такође, нацрт Плана, прије усвајања на Скупштини Општине Лакташи, наћи ће се и на дневном реду наредне сједнице Савјета за привреду и запошљавање општине Лакташи.

Чланови Партнерске групе за развој, имали су прилику да се информишу о Прегледу реализованих пројеката и мјера из Стратегије за период јануар-новембар 2019. године.

У посматраном периоду укупно су реализована 34 пројекта и мјере (13 из области друштвеног развоја, 11 из области економског развоја и 10 из области заштите животне средине), а укупна вриједност реализације је ‪3.491.954‬,33 КМ, од тога из буџета 32% а из екстерних извора 68%.