SES (Senior Experten Service) је њемачки програм путем кога мала и средња предузећа могу добити стручну подршку искусних њемачких експерата у циљу бржег и лакшег унапређења пословања и добијања рјешења за изазове са којима се суочавају. SES програм је подржан од стране Асоцијације њемачке привреде и Владе СР Њемачке и проводи се широм свијета, у неразвијеним, те земљама у развоју и транзицији.

Савјетодавну подршку пружају стручњаци разних профила који су свој радни вијек провели у СР Њемачкој стичући широк спектар знања и искустава из различитих области привреде. У SES бази се налази преко 10 000 стручњака који покривају око 50 привредних сектора, што омогућава брзу и успјешну идентификацију одговарајућег профила експерта на основу попуњеног

Услуге експерата су за домаћа мала и средња предузећа бесплатне! Трошкове њиховог рада и авионских карата до најближег аеродрома сноси SES програм, а обавеза фирме која ангажује експерта је да покрије трошкове његовог смјештаја, хране и локалног превоза, као и да обезбиједи услуге превођења са енглеског или њемачког језика (ако у предузећу нико не говори енглески или њемачки језик) и дневницу у износу од 7 ЕУР/дан. У појединим случајевима, уколико SES процијени да предузеће већ има довољно велик обим пословања и задовољавајућу профитабилност, може се десити да траже учешће предузећа у покривању транспортних трошкова (авио-карте).

EDA је званични представник SES програма у БиХ, а услуге SES програма су на велико задовољство већ користиле фирме из области металске и прехрамбене индустрије, те производње медицинских и стоматолошких инструмената.

Више информација о SES програму је расположиво на веб-страници:https://www.ses-bonn.de/en/startseite , а за све додатне информације и покретање процедуре одабира одговарајућег експерта за ваше предузеће, слободно нам се обратите. Контакт особа у ЕDI је Срећко Богуновић, мејл:srecko.bogunovic[at]edabl.org, телефон +387 51 300 241.