Свјесни проблема у којем се налазимо као друштво због појаве вируса „Covid 19“ и проглашене ванредне ситуације, испред Штаба за ванредне ситуације општине Лакташи, начелник Општине Лакташи је упутио званичну иницијативу вишим нивоима власти за олакшавање међународног траспорта роба.
„Будући да смо од предузећа са подручја општине Лакташи обавијештени да имају велики проблем у међународном траспорту роба, чиме долази до кашњења испоруке њиховог производа према крајњим купцима, затражили смо да се, по хитном поступку, затражи од надлежних органа Републике Хрватске убрзавање кретања камиона из Републике Српске и Босне и Херцеговине кроз Републику Хрватску“, рекао је Карапетровић.
Већи број предузећа је добио упозорење да ће бити отказани дугорочни уговори о пословној сарадњи јер се испоруке роба не реализују у уговореном року, док је један број предузећа већ добио обавјештење о отказивању наруџби и пословне сарадње. Отказивање уговора о извозу ће имати дугорочне негативне посљедице на привредну активност наших привредних субјеката, а што ће резултирати смањењем извоза, укупног прихода, запослености, а самим тим и уплатама пореза и доприноса.
Будући да смо и у телефонској комуникацији са надлежнима упутили апел и нагласили проблеме са којима се наши привредници суочавају, надамо се да ће ускоро бити постигнут адекватан договор са Републиком Хрватском, и тиме бар мало умањени негативни ефекти кризе у којој се налазимо.