Поштовани грађани, инвеститори, физичка и  правна лица, Општина Лакташи развила je платформу-веб сервис, којa вам омогућава да у било којем тренутку можете извршити увид у просторно планску документацију општине Лакташи. „Web GIS“ je развијен у сарадњи са фирмом „GEOINOVA информатички инжењеринг“ д.о.о. из Бања Луке

Приступ „Web GIS“-u  Општинске управе општине Лакташи, имаће сви грађани који имају приступ интернету, а од посебног значаја биће за институције и предузећа која се на било који начин баве простором, односно управљањем и експлоатацијом просторних објеката, који се односе на просторно планирање, грађевинско и друго земљиште, путну мрежу, водовод, канализацију, електродистрибуцију, телекомуникације, екологију, зеленило и јавне површине, пољопривреду, шумарство и друго.

У циљу што лакшег кориштења наведеног сервиса, формирана је централна локација докумената просторног уређења и припадајућих геодетских подлога на серверу, израђена Основа кориштења земљишта, те извршена систематизација просторно-планске документације.

„Web GIS“ апликација je једноставна за кориштење, доступна 24 часа дневно, прилагођена потребама корисника и са тачним подацима, јер се база ажурира након сваке промјене која се догоди на терену.

ЛИНК за приступ апликацији, налази се на почетним веб страницама: www.laktasi.biz i www.laktasi.net

„Web GIS“  Лакташи је информативног карактера те не представља јавну исправу.