20. сједница Савјета за привреду и запошљавање Општине Лакташи одржана је јуче, 27.05.2020. године, а у фокусу сједнице било је разматрање пољедица епидемије вируса „Covid-19“ на пословање привредних субјеката на подручју општине Лакташи, а посебно на оне субјекте којима је рад у претходном периоду био у потпуности забрањен или ограничен прописаним мјерама Начелника општине и Републичког штаба за ванредне ситуације.
Члановима Савјета представљена је анализа истраживања коју је провела општина Лакташи на узорку од 225 привредних субјеката, а све у циљу процјене утицаја донесених мјера на пословне субјекте.
Општина Лакташи је на основу анализе предложила, а чланови Савјета за привреду и запошљавање усвојили Програм додјеле субвенција пословним субјектима са подручја општине Лакташи погођеним кризом изазваном новим вирурусом корона (Covid-19), као и Одлуку о субвенцији дијела каматне стопе по кредитима за микро и мала предузећа и предузетнике на подручју општине Лакташи.
Савјет за привреду и запошљавање на овој сједници је разматрао и усвојио Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења грађевинског земљишта на подручју општине Лакташи за 2020. годину и Одлуку о утврђивању основице за обрачун ренте на подручју општине Лакташи за 2020. годину.
Такође, усвојена је и Информација о реализацији плана капиталних улагања и инвестирању на подручју општине Лакташи за период 2015-2020. година за 2019. годину, као и Одлука о усвајању акционог плана капиталних улагања и инвестирања на подручју општине Лакташи за 2020. годину.