Начелник општине Лакташи Ранко Карапетровић одржао је састанак са представницима угоститеља са подручја општине, те су разговарали о ситуацију у којој су се нашли усљед негативног утицаја епидемије изазване вирусом корона.

„Основни проблем угоститеља, поред забране рада од два мјесеца која је утицала да немају прихода, су и заостали трошкови неплаћени из периода у којем су радили, пропале залихе робе које нису могли вратити, ограничено радно вријеме до 23.00 часа, страх људи да поновно почну користити угоститељске услуге, недостатак туриста, тако да је пословање умањено за 30 до 40%“, рекао је Карапетровић.

Представници општине Лакташи су угоститељима представили досад усвојене мјере за помоћ пословним субјектима, а које се односе и на угоститеље:
– угоститељи ће имати право на субвенцију 100% припадајућег дијела комуналне таксе за мјесеце март, април и мај 2020. године;
– субвенцију накнаде за заузимање јавне површине за период март, април и мај 2020. године (до почетка кориштења јавне површине);
– правао на субвенцију камате на кредите обрачунате по каматној стопи од 4% у периоду од три године од тренутка узимања кредита, уколико неки од угоститеља након 01.03.2020. године закључи уговор о кредиту са пословном банком, који није већи од 30.000,00 КМ, а за финансирање обртних средстава, за ликвидност или за рефинансирање кредита по наведеним основама.

Такође, договорено је да Општина Лакташи упути иницијативу надлежним институцијама за продужење радног времена до 24.00 часа и плаћање пореза и доприноса на плате запослених за мјесец јун 2020. године.