Пројекат Workforce and Higher Access to Markets Activity је јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава из сектора дрвопрераде, металопрераде, текстилне индустрије и информационокомуникационог сектора.
Циљ пројекта UISAD WHAM јесте пoдстицање отварања нових радних мјеста у извозно орјентисаним малим и средњим предузећима. WHAM финансира USAID, проводи IESC а у сарадњи са ENOVA.
Пројекат USAID WHAM почео је у јуну 2017, а завршиће се у јуну 2022. године.
У првој трогодишњој фази планирани фонд је 1,65 милиона америчких долара (USD) који, између осталог, треба да подржи 165 компанија, помогне у запошљавању 1545 особа, финансира обуке за 585 особа и 43 цертикације. У другој двогодишњој фази, од јуна 2020. до јуна 2022. године, планиран је фонд од 1 милион USD, који је намијењен подршци нових 110 компанија, отварању 840 нових радних мјеста, те обучавању 1400 особа.
Све заинетресоване и квалификоване огранизације могу се пријавити на јавни позив путем web странице https://www.whambih.org/, a сва евентуална питања о процесу и процедури пријаве молимо да пошаљете путем e-maila на whamgrants@iesc.org.
Рок за доставу апликација је 16:00 часова по локалном времену 29.6.2020. године.