Предмет Јавног позива је додјела једнократних новчаних средстава за подршку самозапосленим предузетницама у Републици Српској за санирање посљедица пандемије из донаторских средстава UN Women.
Укупни износ средстава, која се додјељују по овом јавном позиву износи 20.000 КМ.
Додјела подстицаја извршиће се у складу са Програмом „Подршка самозапосленим предузетницама у Републици Српској за санирање посљедица пандемије“ који је израдило Министарство привреде и предузетништва у сарадњи са Гендер центром Републике Српске и UN Women уз подршку Шведске.
Подстицаји су намијењени за подршку самозапосленим предузетницама у Републици Српској за санирање посљедица пандемије из донаторских средстава UN Women.