Развојна агенција Републике Српске, у складу са Стратегијом развоја малих и средњих предузећа Републике Српске 2016. – 2020. године и Програмом рада са финансијским планом Развојне агенције Републике Српске за 2020. годину, а у оквиру пројекта „Успостављање и промоција менторинг услуга за мала и средња предузећа на Западном Балкану (фаза 2)“, расписала је Јавни позив за провођење стандардизоване услуге менторинга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у Републици Српској.
Услуга менторинга намијењена је микро, малим и средњим предузећима и предузетницима који се баве производњом или пружањем услуга, с циљем подршке несметаном развоју и смањењу броја неуспјешних предузећа, кроз пружање свеобухватне и благовремене подршке корисницима.
Укупан буџет за пружање стандардизоване услуге менторинга у 2020. години по једном предузећу у нето износу је максимално 1.000 конвертибилних марака. Средства обезбјеђује Агенција, а додјељују се менторима које су већ кандидовале локалне развојне агенције или јединице локалне самоуправе, а који ће бити ангажовани за бесплатан менторинг кориснику услуге – изабраним предузећима.
Пријаве, потписане од стране овлашћеног лица и овјерене печатом, са свим пратећим обрасцима и документацијом, подносе се искључиво електронским путем, скениране у ПДФ формату, на електронску адресу: mentoring@rars-msp.org, са назнаком: Пријава на Јавни позив за добијање услуге менторингa у 2020. години.
Јавни позив је отворен од 15. јуна до 24. јула 2020. године до 24 часа.
Јавни позив и други пратећи обрасци доступни су на веб страници Агенције, www.rars-msp.org.
За детаљније информације можете се обратити Агенцији на електронску адресу: mentoring@rars-msp.org, или на број телефона: 051/222-157.