Обавјештавају се привредна друштва, друга правна лица и предузетници који пружају услуге смјештаја на подручју Општине Лакташи  да је расписан “Јавни позив  угоститељима за доставу  пријава ради учешћа у реализацији шеме додјеле ваучера за субвенционисано коришћење услуге смјештаја у угоститељским објектима на подручју општине Лакташи“.

Јавним позивом се додјељују ваучери у укупној вриједности од 3.000,00 КМ, с тим да појединачна вриједност ваучера може бити највише 50,00 КМ по особи. Право на ваучере се, за регистроване госте који су извршили резервацију најмање три ноћења, остварује по редослиједу достављених података о гостима, од стране угоститеља који пружају услуге смјештаја на подручју општине Лакташи,  а уврштени су у шему додјеле туристичких ваучера од стране Министарства трговине и туризма Републике Српске и Општине Лакташи, а до утрошка укупне вриједности средстава предвиђених за ову намјену.

Право учешћа на Јавном позиву имају угоститељи, регистровани као привредна друштва, друга правна лица или предузетници који пружају угоститељске услуге у угоститељским објектима за смјештај на подручју општине Лакташи у складу са прописима којим се уређује област угоститељства који су уредно измирили пореске обавезе закључно са даном 29.02.2020. године, имају најмање четири запослена радника и уврштени су у реализацију шеме додјеле ваучера за субвенционисање коришћења услуге смјештаја у угоститељским објектима од стране Министарства трговине и туризма Републике Српске.

Пријаве за учешће у реализацији шеме додјеле ваучера са потребном документацијом се подносе  Јавној установи “Туристичка организација општине Лакташи“, а Јавни позив остаје отворен остаје отворен до утрошка укупних средстава која су предвиђена за додјелу ваучера.

Јавни позив и Пријаву за учешће у реализацији шеме додјеле ваучера можете пронаћи у прилозима који слиједе овај текст, у дијелу Јавни позиви, и на интернет страници Туристичке организације општине Лакташи (www.laktasiturizam.org).