Развојна агенција Републике Српске расписала је Јавни позив за пријаву привредних субјеката за суфинансирање консултантских услуга у оквиру пројекта „Мрежа консултаната“.
Могућност пријаве имају привредни субјекти регистровани на подручју Републике Српске.
Прихватљиви корисници, услови за пријаву, упутства за пријаву, обрасци, те друге информације и неопходна документација, доступни су на веб страници Aгенције http://www.rars-msp.org.
Укупан износ средстава за реализацију ове фазе Пројекта је 20.000,00 КМ.
Рок за подношење пријава је 09.07.2020. до 16:00 часова.