SES (Senior Experten Service) је њемачки програм путем кога мала и средња предузећа могу добити стручну подршку искусних њемачких експерата у циљу бржег и лакшег унапређења пословања и добијања рјешења за изазове са којима се суочавају. SES програм је подржан од стране Асоцијације њемачке привреде и Владе СР Њемачке и проводи се широм свијета, у неразвијеним, те земљама у развоју и транзицији.
Савјетодавну подршку пружају стручњаци разних профила који су свој радни вијек провели у СР Њемачкој стичући широк спектар знања и искустава у различитим областима привреде. У SES бази се налази преко 10.000 стручњака који покривају око 50 привредних субјеката, што омогућава брзу и успјешну идентификацију одговарајућег профила експерата на основу пупуњеног Захтјева за ангажман експерата ( : ://./).
Еда је званични преставник SES програма у БиХ, а услуге SES програма су на велико задовољство већ користиле фирме из области металске и прехрамбене индустрије, те производње медицинских и стоматолошких инструмената.
Више информација о SES програму расположиво је на web-страници: https://www.ses-bonn.de/en/startseite.
За све информације и покретање процедура одабраног експерта за Ваше предузеће контакт особа у Еди је Срећко Богуновић.

srecko.bogunovic@edabl.org
☎ +387 51 300 241