​Министарство привреде и предузетништва Републике Српске објавило је позив за све привредне субјекте који су извршили повећање плате да поднесу Захтјев за подстицаје на повећање плата до 31. августа 2020. године.

Законом о подстицајима у привреди Републике Српске и Правилником о поступку додјеле подстицаја предвиђена су подстицајна средства за повећање плате радника запослених у привредним субјектима, а износ подстицаја за повећање плате радника се утврђује према сљедећим критеријумима:

1)    ако је почетни износ плате радника виши од 550 КМ, привредни субјект остварује право на новчана средства у износу који одговара 70% вриједности од плаћених доприноса на повећање плате,

2)    ако је почетни износ плате радника једнак или виши од најниже плате у Републици Српској, али не прелази износ од 550 КМ, привредни субјект остварује право на новчана средства у износу који одговара 30% вриједности од плаћених доприноса на повећање плате.

У складу са Законом о подстицајима у привреди Републике Српске, привредни субјекти остварују право на подстицај за повећање плата у два обрачунска периода, од којих један траје од 1. јануара до 30. јуна, а други од 1. јула до 31. децембра у једној календарској години.

Привредни субјекти имају рок од 60 дана након истека обрачунског периода за који траже подстицајна средства да поднесу Захтјев за подстицај.

Образац за попуњавање захтјева може се преузети путем апликације „е-подстицај“:

http://epodsticaj.vladars.net/pocetna