Спољнотрговинска комора БиХ, у сарадњи са Привредном комором Републике Српске и Привредном комором Федерације БиХ, објавила је Јавни конкурс за додјелу деташмана за извођење радова у Савезној Републици Њемачкој у деташманској 2020/2021. години. Укупан контингент од 2000 дозвола/мјесечно распоређује се по дјелатностима.

Право учешћа на Јавном конкурсу имају предузећа грађевинске, изолаторске и осталих дјелатности, шифре 10,40,50,60,61 и 70 – по њемачким прописима, који испуњавају опште задане услове.

За остваривање права на учешће у расподјели деташмана предузећа морају испуњавати одређене услове, а то су: да имају регистровано представништво предузећа у СР Њемачкој, да имају минимум 15 стално запослених радника на радовима у БиХ из оквира дјелатности за коју конкуришу, да је предузеће у потпуности измирило све обавезе и сл.

Пријаве на Јавни конкурс за расподјелу подконтингената деташмана, са траженом документацијом, за предузећа са подручја ентитета ФБиХ, РС и предузећа Дистрикта Брчко подносе се у затвореним ковертама у року од 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса.

Више информација на web страници www.komorabih.ba и у прилогу испод текста.