Вањскотрговинска/Спољнотрговинска комора Босне и Херцеговине (ВТК/СТК БиХ) у партнерству са INTERA Технолошким парком и фирмом iNAF d.o.o. имплементира пројекат под називом „EXPO-CERTinno – Подршка БХ компанијама у интернационализацији, цертифицирању и иновацијама”.

Пројекат „EXPO-CERTinno” суфинансирају Европска унија и Савезна Република Њемачка путем EU4Business пројекта који заједнички проводе GIZ, UNDP i ILO, а у оквиру Стратегија локалног развоја – Програма за локалну самоуправу и економски развој у Босни и Херцеговини Савезног министарства за економску сарадњу и развој Републике Њемачке (BMZ).

Циљ пројекта „EXPO-CERTinno” је повећање конкурентности босанскохерцеговачких компанија из сектора металопрераде и дрвопрераде путем савјетодавне и техничке помоћи како би, између осталог своје производе ускладили са регулаторним захтјевима EU тржишта (EU директиве, CE означавање и сл). Усклађивањем производа који су предмет ових директива, босанскохерцеговачки производи добијају директан и несметан приступ тржиштима земаља EU што ће бх. компанијама створити могућност повећања извоза и отварања нових радних мјеста.

Један од главних пројектних активности се односе на помоћ компанијама у припреми техничке документације за процес цертифицирања.

Рок за доставу пријава је 25. септембра 2020. године (до 16:00х).

Све додатне информације у вези овог Позива заинтересовани могу добити у ВТК/СТК БиХ на телефон 033/566 -235 или e-mail tarik.kovac@komorabih.ba.