Развојна агенција Републике Српске у оквиру пројекта „Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање „друге шансе“ предузетницима у Дунавској регији“ – DanubeChance2.0 који је је суфинансиран из фондова Европске уније (ERFD, IPA, ENI) у оквиру Дунавског транснационалног програма 2014-2020 распиаса Јавни позив за пружање менторинг услуга за предузетнике са потешкоћама у пословању.

Циљ пружања менторинг услуга за предузетнике са потешкоћама у пословању је унапређење пословања и поновно покретање пословних активности малих предузећа и самосталних предузетника.

Менторинг услуге обухватају орјентационо – индивидуални рад који је прилагођен потребама предузетника, као и подршку у различитим областима пословања са циљем уклањања одређених препрека за предузетнике.

Основни принцип менторинг услуга је висококвалитетна стручност, професионална етика и досљедно поштовање повјерљивости свих корпоративних података.

Развојна агенција Републике Српске ће пружати услуге менторинга у периоду од 01.11.2020. године до 30.04.2021. године.

Образац за пријаву се шаље на имејл: info@rars-msp.org најкасније до 12. октобра 2020. године са назнаком „Пријава на Јавни позив за пружање менторинг услуга предузетницима са потешкоћама у пословању“.

Oбразац за пријаву доступaн jeОВДЈЕ.

Више информација у документу у прилогу.