Право на премију за калцификацију земљишта имају произвођачи (физичка лица) са подручја општине Лакташи (који су регистровани у АПИФ-у у Лакташима) и чије је земљиште на подручју општине Лакташи на регистрованим површинама као обрадиве и које су пријављене као начин коришћења пољопривредног земљишта у РПГ, а у складу са Програмом кориштења средстава од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2020. годину и Правилником о условима и начину кориштења средстава за подстицај у 2020. години, а која у текућој години изврше калцификацију земљишта на површини од 0,5-1 ха.