Поштовани привредници,

У децембру 2019. године општина Лакташи је ушла у процес БФЦ ресертификације, те је Тим за ресертификацију током 2020. године радио на даљем унапређењу рада Општинске управе у складу са критеријима БФЦ сертификата. Унапријеђење пословног окружења представља један од приоритета у раду Општинске управе.

Верификациона провјера БФЦ сертификата од стране водећег евалуатора зaвршена је у децембру 2020. године, на основу чега је установљено да Општина са 94% испуњености критерија испуњава услове за продужење важности БФЦ сертификата.

У складу са овим сертификатом обавезни смо да једном годишње вршимо анализу стања и потреба за унапређење пословног окружења на подручју општине Лакташи, што се претходних година показало као добра пракса, а препоруке добијене од наших привредника смо настојали уважити у оном обиму колико је у нашој надлежности и могућности.

Да би и даље унапређивали пословни амбијент на подручју наше општине молимо Вас да попуните упитник на линку: УПИТНИК

За све додатне информације обратите се на број телефона 051/334-213 и мејл: goran.vujakovic@laktasi.net