Сертификација за пословно оријентисану југоисточну Европу (BFC SEE) јединствени је програм за побољшање квалитета услуга и информација које општине у региону Југоисточне Европе нуде компанијама. BFC SEE пружа општинама јасну мапу пута за стварање повољног пословног окружења и увођење међународно признатих стандарда ефикасне и транспарентне локалне управе.

Осигуравајући стабилно и предвидиво пословно окружење, овај стандард гарантује инвеститорима да све сертификоване општине у региону пружају премиум ниво услуга компанијама.

За инвеститоре који желе да се преселе или прошире своје пословање у југоисточној Европи, BFC SEE служи као стандардизовано средство за процјену локалних услова за пословање, указујући које општине у региону пружају најбољу инвестициону климу.

Општина Лакташи је са високих 93% испуњености свих критерија, поново сврстана у ред проактивних локалних заједница југоисточне Европе.

У прилогу Потврда о испуњености критеријума: