Развојна агенција Републике Српске, у оквиру активности које реализује Европска мрежа предузетништва Републике Српске (EUNORS), расписала је Јавни позив за пружање услуга подршке малим и средњим предузећима у јачању капацитета за управљање иновацијама.

Могућност пријаве имају иновативна мала и средња предузећа која су регистрована на територији Републике Српске.

Рок за подношење пријава је  04. март 2021. године.

Пријаве за Јавни позив, потписане од стране овлашћеног лица и овјерене печатом, са пратећом документацијом, подносе се искључиво електронским путем, скениране у ПДФ формату, на електронску адресу: een@rars-msp.org, са назнаком: „Пријава на јавни позив за пружање услуга подршке за јачање капацитета у управљању иновацијама у 2021 години“.

Више информација на www.rars-msp.org