ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује „Програм подршке запошљавању у привреди путем исплате подстицаја у висини уплаћених пореза и доприноса за ново запошљавање радника„ чија је укупна вриједност 5.000.000 КМ, а који се финансира из средстава Буџета Републике Српске.

Програмом се пружа финансијска подршка привредним субјектима ради одржавања постојећег нивоа запослености и креирања нових радних мјеста.

Јавни позив је отворен до утрошка средстава, а најкасније до 31.12.2021. године.

Више информација на линку:ПРОГРАМ.