Министарство трговине и туризма Републике Српске позива све привредне субјекте обухваћене Уредбом о поступку додјеле средстава угоститељима који пружају услугу смјештаја, туристичким агенцијама и извођачима умјетности за санирање финансијског губитка због посљедица пандемије вируса корона да правовремено поднесу захтјев за остваривање финансијске подршке у складу са овом Уредбом.

Образац захтјева са пописом потребне документације доступан је на сајту Министарства трговине и туризма Републике Српске, у секцији „Уредба о поступку додјеле средстава угоститељима који пружају услугу смјештаја и туристичким агенцијама“ (линк: http://skr.rs/zz9s ), а рок за подношење пријава је 20. април 2021. године.

Подсјећамо, Влада Републике Српске усвојила је на 115. сједници одржаној 01. априла 2021. године Уредбу о поступку додјеле средстава угоститељима који пружају услугу смјештаја, туристичким агенцијама и извођачима умјетности за санирање финансијског губитка због посљедица пандемије вируса корона за период октобар – децембар 2020. године.

Циљ доношења уредбе је пружање подршке за одржавање ликвидности привредним субјектима, који обављају угостититељску дјелатност у објектима за смјештај, дјелатност туристичке агенције и извођачку умјетност, а који с обзиром на постојећу епидемиолошку ситуацију трпе штетне посљедице због смањења обима пословања.

Право на додјелу средстава остварују привредни субјекти који имају регистровано сједиште на територији Републике Српске, који нису смањили број радника за више од 15%, поредећи број радника на дан 30. новембар 2020. године са даном 29. фебруар 2020. године, који имају финансијски губитак, који подразумијева просјечан пад промета у периоду октобар – децембар 2020. године у проценту од најмање 40% и више у односу на исти период 2019. године и који су измирили порезе и доприносе на плату по сваком запосленом раднику пријављеном на пуно радно вријеме или предузетнику који није обвезник доприноса на основу радног односа или корисник права на пензију, у складу са прописима којима је уређена област доприноса и пореза на доходак, закључно са 30. септембром 2020. године.

Привредним субјектима, који испуњавају услове прописане Уредбом, биће уплаћени порези и доприноси на плату по сваком запосленом раднику пријављеном на пуно радно вријеме или предузетнику који није обвезник доприноса на основу радног односа или корисник права на пензију, у складу са прописима којима је уређена област доприноса и пореза на доходак, за период октобар – децембар 2020. године.

Уколико је привредни субјект у моменту доношења рјешења по овој Уредби већ уплатио порезе и доприносе за период октобар – децембар 2020. године, та ће се уплата сматрати као претплата за наредни порески период.

Уредба о поступку додјеле средстава угоститељима који пружају услугу смјештаја, туристичким агенцијама и извођачима умјетности за санирање финансијског губитка због посљедица пандемије вируса корона објављена је у Службеном гласнику Републике Српске број: 29/21 од 05. априла 2020. године.