Влада Републике Српске на сједници одржаној 8. априла 2021. године, усвојила је Уредбу о поступку додјеле подстицаја за директна улагања, којом су уређени предмети пројеката за директна улагања, исправе за доказивање испуњености услова за остваривање права на подстицај, критеријуми за оцјењивање пријава, обрасци и друга питања која су важна за додјелу подстицаја.

Уредбa је објављена у “Службеном гласнику Републике Српске”, број 32/21 од 13. априла 2021. године.

Током априла очекује се расписивање јавног позива за предметне подстицаје.

Овдје можете преузети текст Уредбе.