Министарство привреде и предузетништва Републике Српске објавило је Јавни позив за додјелу подстицаја за директна улагања у 2021. години.

Предмет јавног позива је додјела новчаних средстава за подстицање улагања у инвестиционе пројекте, планираних у Буџету Републике Српске за 2021. годину на позицији 415200 – Текући грант – Подршка развоју привреде и побољшања ефикасности пословања и увођења нових технологија. Укупан износ средстава по јавном позиву износи 4.000.000 КМ.

 

Право на подстицај остварује се на основу пројекта привредног субјекта, који за предмет може имати:

  1. набавку савремених технологија и опреме, која се односи на увођење нове или значајно побољшане постојеће технологије или набавку нове или коришћене опреме која није старија од 12 година или
  2. развој и иновацију која подразумијева развој нових или значајно побољшање постојећих производа, материјала и производних процеса.

 

Привредни субјект на јавни позив може пријавити пројекат који је започео у току 2021. године и окончава се најкасније у року од шест мјесеци од закључивања уговора о додјели подстицаја.

 

Више информација можете пронаћи у Јавном позиву, који се налази у прилогу текста и на сајту Министарства привреде и предузетништва Републике Српске на следећем ЛИНК-у