У оквиру пројекта „Центар за дигитализацију, подизање конкурентности и иновације у МСП – DigIT SME“, Привредна комора Републике Српске расписује Позив малим и средњим предузећима (МСП) за исказивање интереса за учешће у програму подршке дигиталној трансформацији МСП за 2021. годину у оквиру пројекта „DigIT SME“.

Привредна комора Републике Српске, у сарадњи са партнерима реализује Пројекат „Центар за дигитализацију, подизање конкурентности и иновације у МСП – DigIT SME“, који има за циљ подићи конкурентност и иновационе капацитете извозно-оријентисаних МСП у металском сектору Републике Српске. Значајне активности пројекта односе се на успостављање и јачање Центра за дигиталну транформацију Привредне коморе Републике Српске (ЦДТ ПКРС), унапређење знања МСП, оспособљавање консултаната за примјену дигиталне трансфомације у МСП, као и подршку у имплементацији дигиталне трансформације у привредним друштвима.

Циљ Програма подршке дигиталној трансформацији МСП за 2021. годину, који заједнички подржавају Европска унија и Влада СР Њемачке у оквиру пројекта EU4Business у Босни и Херцеговини, а спроводи га ЦДТ ПКРС, је подршка примјени дигиталне трансформације у минимално десет извозно орјентисаних привредних друштава у сектору металске индустрије, у сврху повећања конкурентности и иновационих капацитета МСП кроз процес дигиталне трансформације.

Програм подршке дигиталној трансформацији МСП у РС за 2021. годину, биће подржан од стране Пројекта DigIT SME, а обухвата два кључна елемента за МСП:

  • Обезбјеђење консултантске подршке за израду Експертске анализе и развој Стратегије за примјену дигиталне трансформације у привредним друштвима,
  • Подршку при имплементацији дигиталних рјешења, у складу са препорукама из Стратегије

Пријава за учешће (Прилог И) у Програму подршке дигиталној трансформацији МСП за 2021. годину доставља се на е-маил: cdt.pkrs@komorars.ba а рок за пријаву је 10.06.2021. године.

 Више информација можете наћи у упутству – Позив МСП за исказивање интереса за учешће у Програму подршке дигиталној трансформацији МСП за 2021. годину у оквиру пројекта „DigIT SME“.