Начелник општине Лакташи расписао је Јавни позив за додјелу средстава физичким лицима са подручја општине Лакташи за калцификацију земљишта.

Право на премију за калцификацију земљишта имају произвођачи (физичка лица) са подручја општине Лакташи (који су регистровани у АПИФ-у у Лакташима) и чије је земљиште на подручју општине Лакташи на регистрованим површинама као обрадиве и које су пријављене као начин коришћења пољопривредног земљишта у РПГ, а у складу са Измјеном програма кориштења средстава од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2021. годину и Правилником о условима и начину кориштења средстава за подстицај у 2021. години, а која у текућој години изврше калцификацију земљишта на површини од 0,5-1 ха.

Образац захтјева заинтересовани могу преузети у пријемној канцеларији (канцеларији број 9.) у канцеларијима 39 и 39А (Одјељења за привреду и друштвене дјелатности-Одсјек за привреду и пољопривреду) Општинске управе општине Лакташи и на званичној интернет страници (www.opstina-laktasi.com) и пословној интернет страници (www.laktasi.biz) општине Лакташи. Све додатне информације могу се добити на контакт телефоне: 051/334-241 и 051/334-256.

Пријаве са потребном документацијом достављају се директно у пријемну канцеларију Општине (канцеларија број 9) закључно са 15.12.2021. године.

Јавни позив ће бити објављен 01.12.2021. године на web сајту општине и огласној табли општине Лакташи, отворен је 15 дана од дана објављивања, закључно са 15.12.2021. године.