Обавјештавају се грађани, правна лица и предузетници са подручја општине Лакташи да је Републички штаб за ванредне ситуације усвојио Закључак о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској од 16.12.2021. године, те мјере се примјењују и морају се поштовати на начин прописан Закључком.

Између осталог Закључком је прописано, да се/да у периоду од 16.12.2021. године до 31.12.2021. године:

 • забрањају сва јавна окупљања у групама већим од 120 лица, а сва приватна окупљања која се не одржавају на јавном мјесту у групама већим од 70 лица,
 • радно вријеме за све врсте угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или и у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.) и приређиваче игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томбола и др.) ограничава на период од 06:00 до 02:00 часа наредног дана,
 • драгстори у периоду од 24:00 до 06:00 часова могу радити само путем шалтерске продајете да се од 16.12.2021. године у периоду од 06:00 до 03:00 часа наредног дана, уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ “Института за јавно здравство Републике Српске“, дозвољавају такмичарске активности спортских организација и спортиста уз присуство публике и организација културних и традиционалних манифестација и фестивала на отвореном.

Закључак можете погледати у прилогу овог текста.

У складу са Законом о празницима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 43/07), Нова година је републички празник који се празнује два дана, и то 01. и 02. јануара. Како други дан републичког празника (02.01.2022. године) пада у недјељу, то се, у складу са чланом 4. Закона о празницима Републике Српске, празновање преноси у понедјељак (03.01.2022. године).

У горе наведене дане празника не раде Општинска управа општине Лакташи, републички органи и организације, предузећа, установе и друге организације и лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности.

Изузетно, у складу са важећим прописима могу да раде (уз напомену да ће радно вријеме и прописани начин рада за угоститељске објекте, приређиваче игара на срећу и драгсторе важити само ако се потврди закључком Републичког штаба за ванредне ситуације који ће се односити на период од 01. јануара 2022. године):

 

Субота, 1. јануар 2022. године

 1. у времену од 07:00 до 11:00 часова
 • трговински објекти на мало са претежно прехрамбеном робом и киосци са прехрамбеном робом и новинама,
 1. у времену од 07:00 до 16:00 часова
 • трговине на мало погребном опремом и цвијећем,
 1. у времену од 06:00 до 02:00 часа наредног дана
 • све врсте угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или и у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.) и приређивачи игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томбола и др.)
 1. у времену од 00:00 до 24:00 часa
 • правна лица и предузетници који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача, и продаје истих,
 • трговински објекти типа “драгстор“, с тим да у времену од 24:00 до 06:00 часова могу радити искључиво путем шалтерске продаје,
 • трговински објекти на бензинским пумпним станицама и на Аеродрому “Бања Лука“ Маховљани.

 

Недјеља, 2. јануар 2022. године

 1. у времену од 07:00 до 16:00 часова
 • трговине на мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима (дјелатност продавница мјешовите робе),
 • поред трговине на мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима која послује у оквиру објекта који је уређен као посебна просторна цјелина, унутар истог објекта могу да раде и сви други субјекти, без обзира на врсту дјелатности,
 • киосци,
 • аутопраоне,
 • субјекти регистровани за трговину на мало-кориштеним возилима и
 • трговине на мало цвијећем и погребном опремом,
 1. у времену од 06:00 до 02:00 часа наредног дана
 • све врсте угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или и у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.) и приређивачи игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томбола и др.).
 1. у времену од 00:00 до 24:00 часa
 • правна лица и предузетници који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача, и продаје истих,
 • трговински објекти типа “драгстор“, с тим да у времену од 24:00 до 06:00 часова могу радити искључиво путем шалтерске продаје,
 • трговински објекти на бензинским пумпним станицама и на Аеродрому “Бања Лука“ Маховљани.

 

Понедјељак, 3. јануар 2022. године

 1. у времену од 07:00 до 16:00 часова
 • трговине на мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима (дјелатност продавница мјешовите робе),
 • поред трговине на мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима која послује у оквиру објекта који је уређен као посебна просторна цјелина, унутар истог објекта могу да раде и сви други субјекти, без обзира на врсту дјелатности,
 • киосци,
 • аутопраоне,
 • субјекти регистровани за трговину на мало- кориштеним возилима и
 • трговине на мало цвијећем и погребном опремом,
 1. у времену од 06:00 до 02:00 часа наредног дана
 • све врсте угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или и у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.) и приређивачи игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томбола и др.).
 1. у времену од 00:00 до 24:00 часa
 • правна лица и предузетници који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача, и продаје истих,
 • трговински објекти типа “драгстор“, с тим да у времену од 24:00 до 06:00 часова могу радити искључиво путем шалтерске продаје,
 • трговински објекти на бензинским пумпним станицама и на Аеродрому “Бања Лука“ Маховљани.

Законом о празницима Републике Српске и Законом о Дану Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 113/16), за републички празник Дан Републике Српске утврђено је да се празнује 9. Јануара (у 2022. години пада у недјељу), а Влада Републике Српске је одлуком којом се уређује начин обиљежавања и празновања Дан Републике Српске прогласила за нерадни дан.

Тај дан не раде Општинска управа општине Лакташи, републички органи и организације, предузећа, установе и друге организације и лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности, изузетно, у складу са важећим прописима тај дан могу да раде субјекти који могу да раде 1. јануара у времену дефинисаном за тај дан (уз напомену да ће радно вријеме и прописани начин рада за угоститељске објекте, приређиваче игара на срећу и драгсторе важити само ако се потврди закључком Републичког штаба за вандредне ситуације који ће се односити на период од 01. јануара 2022. године).

 У циљу задовољавања неопходних потреба грађана за комуналним, здравственим и другим услугама, предузећа из области комуналне дјелатности, ватрогасна јединица, здравствене установе, предузећа за снабдјевање водом, електричном енергијом и за превоз путника, дужни су да раде у обиму који задовољава несметано пружање ових услуга.

 У складу са чланом 7. и 8. Закона о празницима Републике Српске вјерски празници су:

 • Католички божићкоји се празнује на Бадњи дан и дан Божић, тако да вјерници католичке вјероисповијести, у дане 24.12.2021. године (петаки 25.12.2021. (субота) имају право на плаћени изостанак са радног мјеста и
 • Православни божић, који се празнује на Бадњи дан и дан Божића, тако да вјерници православне вјероисповјести, у дане 06.01.2022. године (четвртаки 07.01.2022. (петак) имају право на плаћени изостанак  са радног мјеста.

Уколико Републички штаб за ванредне ситуације пропише другачије мјере и радно вријеме, исте ће се примјењивати и морају се поштовати.

Све додатне информације можете добити у канцеларијима број 36 и 37, односно на телефон, број: 051/334-237 и 051/334-238.

Законска регулатива 2019

1. Закон о занатско-предузетничкој дјелатности- пречишћени текст 2011 2013 2016 и 2019663,5 KB2. Уредба о предузетничким дјелатностима (Службени гласник РС, број 25 из 2015)11,8 MB2.1. Уредба о измјенама Уредбе о предузетничким дјелатностима (Службени гласник РС, број 116 из 2018)11,2 MB3. Правилник о занатским дјелатностима (Службени гласник РС, број 46 из 2013)123,0 KB3.1. Правилник о измјени Правилника о занатским дјелатностима (Службени гласник РС, број 98 из 2014)2,4 MB3.2. Правилник о измјени Правилника о занатским дјелатностима (Службени гласник РС, број 80 из 2018)2,4 MB4. Правилник о дјелатностима за чије обављање није потребан пословни простор (Службени гласник РС, број 63 из 2012)1,0 MB4.1. Правилник о измјени Правилника о дјелатностима за чије обављање није потребан пословни простор (Службени гласник РС, број 23 из 2019)2,2 MB5. Правилник о дјелатностима које се могу обављати у стамбеном простору (Службени гласник РС, број 63 из 2012)994,1 KB5.1. Правилник о измјени Правилника о дјелатностима које се могу обављати у стамбеном простору (Службени гласник РС, број 23 из 2019)1,6 MB6. Правилник о дјелатностима које се могу обављати сезонски (Службени гласник РС, број 63 из 2012)1,6 MB6.1. Правилник о измјени Правилника о дјелатностима које се могу обављати сезонски (Службени гласник РС, број 23 из 2019)2,8 MB7. Правилник о дјелатностима које се сматрају старим и умјетничким занатима и домаћом радиности (Службени гласник РС, број 70 из 2012)101,0 KB8. Правилник о начину полагања мајсторског испита (Службени гласник РС, број 23 из 2014)185,1 KB9. Одлука о комуналним таксама (Службени гласник општине Лакташи, број 2 из 2012)3,3 MB10. Одлука о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност 7-152,9 MB

Обрасци, захтјеви и упутства

Из области привреде

zapisnici sa sjednica savjeta

СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ И АКЦИОНИ ПЛАНОВИ

Информације о реализацији:

Стратегија развоја за период 2014-2024. године

Стратегија развоја општине Лакташи – ревидирана за период 2019-2024. година

Стратегија локалних путева и улица на подручју општине Лакташи 2018 – 2027. година

Стратегија безбиједности друмског саобраћаја на путевима општине Лакташи 2018 – 2027. година