Обавјештавају се грађани и пословни субјекти, да је на снази Уредба о начину извршавања мјера за спречавање и сузбијање заразног обољења Ковид 19 (“Службени гласник Републике Српске“, број 22/22), али да истом више нису прописана ограничења радног времена угоститељских објеката и других субјеката, тако да, у складу са Одлуком о одређивању радног времена угоститељских објеката на подручју општине Лакташи (“Службени гласник општине Лакташи“, број 8/11 и 6/14), могу да раде:

  1. Угоститељски објекти за исхрану и пиће (ресторани, пекотеке, кафане, кафе-барови, посластичарнице, објекти брзе хране, и др. објекти за пружање услуга исхране и пића), а који се не налазе у стамбено-пословним објектима колективног становања:
  • у времену од 07.00 до 24.00 часа радним данима,
  • у времену 07.00 до 01.00 часа викендом (петак и субота);
  1. Угоститељски објекти врсте: диско-барови, диско-клубови (дискотеке), барови и ноћни клубови:
  • у времену од 19.00 до 02.00 часа радним данима,
  • у времену 19.00 до 03.00 часа викендом (петак и субота);
  1. Салони за посебне прилике (свадбени салони и слично) у времену од 07.00 до 03.00 часа;
  2. Све врсте угоститељских објеката који се налазе у стамбено-пословним објектима колективног становања у времену од 07.00. до 23.00 часа.

 

У неограниченом радном времену могу да раде угоститељски објекти: намијењени за смјештај гостију, смјештени у објектима  аеродрома “Бања Лука“ Маховљани, смјештени у кругу објеката бензинских пумпних станица и који пружају услуге кетеринга, с тим уколико се пружају услуге кетеринга уз неку другу врсту угоститељског  објекта, та друга врста угоститељског објекта ради у радном времену прописаном за ту врсту угоститељског објекта.

 

У складу са Одлуком о одређивању радног времена правним лицима и  предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Лакташи (“Службени гласник општине Лакташи“, број 7/15) у љетном периоду (од 01.04. до 30.09.) правна лица и предузетници који обављају трговинску занатску и услужну дјелатност могу да раде:

–    Радним даном: сви субјекти у времену од 07.00 до 22.00 часа;

–  Недјељом: трговине на мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима- дјелатност продавница мјешовите робе (поред трговине на мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима-дјелатност продавница мјешовите робе, која послује у оквиру објекта који је уређен као посебна просторна цјелина, унутар истог објекта могу да раде и сви други субјекти, без обзира на врсту дјелатности), киосци, аутопраоне, субјекти регистровани за трговину на мало-кориштеним возилима,  трговине на мало цвијећем и погребном опремом у времену од 07.00 до 16.00 часа;

–  Радним даном и недјељом: правна и физичка лица која обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача, и продаје истих; трговински објекти, типа “драгстор“; трговински објекти на бензинским пумпним станицама и на Аеродрому “Бања Лука“ Маховљани, у времену од 00:00 до 24:00 часа.

 

Субјекти из области игара на срећу могу да раде у времену прописаном Законом о играма на срећу (“Службени гласник Републике Српске“, број 22/19 и 131/20).

 

Све додатне информације сваким радним даном у времену од 7.30 до 15.30 часова можете добити, у канцеларијама, број: 36 и 37, односно на телефоне, број: 051/334-237 и 051/334-23