ВИЈЕСТИ

ПРЕДСТАВНИШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У АУСТРИЈИ у сарадњи са WIFI INTERNATIONAL (ОДЈЕЉЕЊЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ) ИЗ БЕЧА, ИНОВАЦИОНИМ ЦЕНТРОМ ИЗ БАЊАЛУКЕ И РЕПУБЛИЧКОМ РАЗВОЈНОМ АГЕНЦИЈОМ РАРС објављује,

Позив за сва заинтересована предузећа из сектора металопрерада и дрвопрерада да се пријаве на пројекат повезивања предузећа из Републике Српске са привредницима у Аустрији.

Пословно повезивање је намјењено руководству и представницима предузећа из горе наведених сектора, која су заинтересована за успостављање пословне сарадње са предузећима из Аустрије а која имају интерес склапања партнерског односа и сарадње у сљедећим областима: извоз, увоз, заступништво, заједничко улагање, итд.

Пројекат повезивање је организован у двије главне фазе и у двије регије Републике Српске – Бања Лука и Бијељина:

 

Фаза I

Припремна обука одабраних предузећа из Републике Српске која се састоји од модула:

Модул 1.

Обука из области “Међународни – бренд маркетинг, стратешко планирање и управљање ризицима”. Модул се одржава у Бањалуци (у просторијама ИЦБЛ-а) у термину

Бања Лука 03-04.04.2023 и

Бијељина од 05-06.04.2023.

Модул 2.

Обука из области “Пословне комуникација и преговарање у контексту међународне сарадње”. Модул се одржава у “онлине” формату у термину од

Бања Лука 18-19.04.2023 и

Бијељина 20.04.-21.04.2023.

Циљ обуке је да се полазницима пренесу знања која могу допринијети ефикаснијем наступу према предузећима у Аустрији.

Фаза II

Полазници који успјешно прођу обуку добиће могућност да учествују на организованом студијском путовању у Аустрију у периоду 02-06.07.2023 током ког ће Представништво Републике Српске у Аустрији у сарадњи са Привредном комором Аустрије организовати пословне сусрете за све учеснике програма.

По завршетку програма (послије Модула 2 у Фази I) провешће се кратка провјера знања у циљу добијања WIFI сертификата, који има карактер јавне исправе и важност у цијелој ЕУ.

Услови  учешћа:

На обуку се могу пријавити сва заинтересована правна лица са сједиштем у Републици Српској, једно пријављено правно лице на програм моżе послати једног представника који ће похађати обуку и учествовати на пословним сусретима у Аустрији.

Трошкови процеса:

Учесници који успјешно заврше обуке и стекну право на одлазак у Аустрију плаћају дио котизације која укључује:

  • Боравак у Аустрији,
  • Организацију пословних сусрета,
  • Трошкови преводиоца и
  • Превоз.

Трошкове одржавања тренига, боравка у Аустрији, организацију пословних сусрета, преводиоце и превоз највећим диелом покрива WIFI International као и Представништво Републике Српске у Аустрији. Учесници плаћају котизацију у износу од 400,00 КМ плус ПДВ.