Анкета и анализа упитника о стању и потребама за управљање пословног окружења у граду Лакташи рађена је у периоду од октобра до децембра 2023. године, с циљем да се утврди које су услуге неопходне локалној привреди, какво је задовољство пословног сектора услугама које пружа Град Лакташи, које су могућности за побољшање и да се, у крајњој линији, уради нека врста ситуационе анализе стања пословног сектора.

Привредни сектор позитивно оцијенио локалну самоуправу, односно препознао њене напоре да се ствари покрену у добром правцу. Стиче се утисак да постоји позитивана оцјена према комуникацији са службама, добијање неопходних информација, услужност општинских службеника и спремност на сарадњу и учешће у радним групама и тијелима образованим од стране градиначелника, а остаје да се јача улога локалне самоуправе као кључног актера у развоју повољног пословног окружења, развоју путне, комуналне и пословне инфраструктуре, пружању подршке пословном сектору у јачању конкурентности и привлачењу инвестиција.