Обавјештавају се, грађани, правна лица и предузетници са подручја града Лакташи да су, у складу са Законом о празницима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 43/07), Законом о Дану Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 113/16) и Одлуком о начину обиљежавања и празновања Дана Републике Српске, нерадни дани:

  • 1. и 2. јануар 2024. године (Нова година);
  • 9. јануар 2024. године (Дан Републике).

У дане празника Републике не раде републички органи и организације, органи јединице локалне самоуправе, предузећа, установе и друге организације и лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности.

 Изузетно, у складу са важећим прописима, могу да раде:

  1. јануарa (понедјељак) и 9. јануарa (уторак) 2024. године у времену од 07:00 до 11:00 часова
  • трговински објекти на мало са претежно прехрамбеном робом и киосци са прехрамбеном робом и новинама,
  • у времену од 07:00 до 16:00 часовa – трговине на мало погребном опремом и цвијећем
  •  у времену од 00:00 до 24:00 часa – правна лица и предузетници који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача, и продаје истих, трговински објекти типа “драгстор“, трговински објекти на бензинским пумпним станицама и на Аеродрому “Бања Лука“ Маховљани.

 

  • 2. јануарa (уторак) 2024. године у времену од 07:00 до 16:00 часова трговине на мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима (дјелатност продавница мјешовите робе), поред трговине на мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима која послује у оквиру објекта који је уређен као посебна просторна цјелина, унутар истог објекта могу да раде и сви други субјекти, без обзира на врсту дјелатности, киосци, аутопраоне, субјекти регистровани за трговину на мало-кориштеним возилима и трговине на мало цвијећем и погребном опремом,
  • у времену од 00:00 до 24:00 часa – правна лица и предузетници који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача, и продаје истих, трговински објекти типа “драгстор“, трговински објекти на бензинским пумпним станицама и на Аеродрому “Бања Лука“ Маховљани.

 Субјекти из области игара на срећу раде у времену прописаном Законом о играма на срећу (“Службени гласник Републике Српске“, број 22/19 и 131/20).

Угоститељски објекти раде у складу са важећом одлуком о радном времену угоститељских објеката.

 У циљу задовољавања неопходних потреба грађана за комуналним, здравственим и другим услугама ватрогасна јединица, здравствене установе, предузећа за снабдјевање водом и електричном енергијом, предузећа из области комуналне дјелатности и привредни субјекти за превоз путника, дужни су да раде у обиму који задовољава несметано пружање ових услуга.

У складу са Законом о празницима Републике Српске, вјерски празници су католички и православни Божић, који се празнују на Бадњи дан и дан Божићатако да вјерници католичке и православне вјероисповјести, у наведенe дане, имају право на плаћени изостанак  са радног мјеста.

 Надлежни инспекцијски органи ће контролисати поштовање одредби о радном времену на подручју града Лакташи у дане празника и у случају непоштовања истих примјењивати прописане казнене одредбе.

 Све додатне информације, сваким радним даном у времену од 7:30 до 15:30 часова, можете добити у канцеларијима број 36 и 37, односно на телефоне, број  051/334-237 и 051/334-238.