У оквиру БФЦ СЕЕ програма серфификације у Републици Српској, у Градској управи града Лакташи одржан је састанак представника Привредне коморе Републике Српске и БФЦ евалуационог тима са градоначелником Мирославом Бојићем и БФЦ тимом Града Лакташи. Град Лакташи започиње нови циклус сертификације према новом, IV издању БФЦ СЕЕ стандарда, а већ годинама успјешно одржава статус града са повољним пословним окружењем, обезбјеђујући већу конкурентност у привлачењу инвестиција.

Прелиминарна посјета превасходно има за циљ да се представи тим за евалуацију и оцјену града Лакташи у овом процесу, утврди начин рада и комуникације, у свим фазама процеса сертификације, те начин прикупљања, именовања и достављања документације на БФЦ СЕЕ е-платформу. Такође, евалуациони тим дао је основне препоруке за успјешну реализацију процеса сертификације.

Подсјетимо, БФЦ СЕЕ програм сертификације представља јединствену иницијативу у региону југоисточне Европе, која утиче на креирање брже и ефикасније администрације, која треба да отклони препреке за убрзани развој привреде, омогући боље инвестиционе резултате, креирање нових радних мјеста и општу модернизацију друштва.Од 2012. године у БФЦ СЕЕ програму је учествовало више од 100 локалних самоуправа из региона југоисточне Европе од којих је 64 испунило услове да се, као носилац БФЦ СЕЕ сертификата, нађе у групи градова и општина са највећим инвестиционим потенцијалом.

Из Републике Српске 16 јединица локалних самоуправе посједује БФЦ СЕЕ сертификат, а Привредна комора РС је Технички секретаријат, надлежан за спровођење процеса сертификације и координацију главних актера у том процесу.