Obavještavamo Vas da Privredna komora Republike Srpske u saradnji sa Trgovinskim odjelom Austrijske ambasade organizuje bilateralne razgovore sa privrednicima iz Austrije. Bilateralni susreti će se oržati 09.04.2024. godine u prostorijama Privredne komore Republike Srpske u Banjoj Luci (Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka).

Ukoliko ste zainteresovani da prisustvujete b2b sa kompanijama iz Austrije, potrebno je da u što kraćem roku pošaljete mejl sa potvrdom interesa i da naznačite sa kojom od kompanija želite da razgovarate, kako bi Vam što prije bio dodijeljen termin za razgovor. Spisak kompanija iz Austrije sa kraćim opisima Vam dostavljamo dalje u mejlu.

Mejl potvrde je potrebno da pošaljete na adresu: banjaluka@advantageaustria.org, a kopiju na gordanas@komorars.ba. Kontakt u Privrednoj komori Republike Srpske je Gordana Višekruna (kontakti u potpisu mejla).

 Profili austrijskih učesnika:

SCHUNK Intec GmbH (http://www.schunk.com) je međunarodni tehnološki lider u tehnologiji stezanja, hvatanja i automatizacije. SCHUNK se razvio u globalnog igrača i vodećeg svjetskog dobavljača tehnologije za robote i proizvodna postrojenja. Kao specijalista za automatizaciju i proizvodnju pouzdan je partner u cijelom lancu opskrbe u brojnim industrijama poput automobilske industrije, elektronike, vazduhoplovstva i logistike.

Traže kontakt sa proizvodjačima u oblasti mašinske obrade metala i plastike, odnosno firmama koje se bave tokarenjem i glodanjem. Nude način i mogućnost da mašinsku proizvodnju učinite efikasnijom i isplativijom, odnosno da produžite radni vijek mašina i proizvedete više dijelova, kako u maloj proizvodnji tako i u automatiziranoj serijskoj proizvodnji.  Takodje traže zainteresovane neekskluzivne distributere za svoje proizvode.

 ACstyria Mobilitätscluster GmbH (http://www.acstyria.com/) predstavlja štajersku mrežu preko 300 kompanija iz sektora automobilske, vazduhoplovne i željezničke industrije, sa ukupno 70.000 zaposlenih i 17 milijardi eura ostvarenog prometa. Uloga ovog klastera je uvezivanje privrede, industrije, naučnih i javnih institucija.

ACstyria želi proširiti svoju mrežu i traži partnere za međunarodnu saradnju kroz kontakt sa:

  • nadležnim institucijama za evropsku integraciju
  • predstavnicima lokalnih samouprava po pitanju digitalizacije, održivosti i povećanja efikasnosti u sistemu javnog prevoza
  • univerzitetima i istraživačkim insitutima sa fokusom na održivost i digitalnu transformaciju,
  • start-upovima iz oblasti digitalizacije i inovacionim centrima specijaizovanim za vještaku inteligenciju i IoT naročito u oblasti mobilnosti
  • proizvodjačima komponenti i sistema za održivu mobilnost

 

PTV Grupa (http://www.ptvaustria.at/) nudi softverska rješenja i savjetodavne usluge za čistiju i inteligentniju mobilnost i transport. Klijenti u više od 120 zemalja i 2.500 gradova oslanjaju se na prvoklasan softver za pametno upravljanje saobraćajem i optimizaciju saobraćaja, te time štede vrijeme i novac, čine puteve bezbjednijim i čuvaju životnu sredinu. U proizvode uključuju najnovija dostignuća u nauci, tehnologiji i istraživanju. Sa oko 900 zaposlenih širom svijeta, teže stvaranju pametnih i ekološki prihvatljivih rješenja za mobilnost. PTV Grupu podržavaju snažni partneri: Bridgepoint i Porsche Automobil Holding SE.

Traže kontakt sa institucijama nadležnim za javni pevoz, projektantima i inžinjerima saobraćaja. Nude usluge planiranja saobraćaja, simulacije, analize saobraćajnih tokova, prognoze i scenarijia, izrade detaljnih modela saobraćaja, analize zagušenja i upravljanja saobraćajem, analize i simulacije ponašanja pješaka, projektovanje ruta i rasporeda u javnom prevozu radi optimizacije efikasnosti sistema.

 InterCal Austria GmbH (https://www.intercal.at/) je međunarodni proizvođač visokokvalitetnog kreča i krečnjaka sa proizvodnim pogonima u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj, kao i proizvodjač specijalnih veziva za stabilizaciju tla. Industrijski kupci, kao i specijalizovane kompanije za zemljane radove i niskogradnju imaju mogućnost da zajedno sa InterCal Austria GmbH razvijaju proizvode za upotrebu na gradilištima. Veoma dobro su pozicionirani na tržištu – od Alpa do Crnog mora i Jadrana. InterCal nudi kalcitni i dolomitni krečnjak najboljeg kvaliteta za upotrebu u poljoprivredi, šumarstvu, hemijskoj industriji, industriji gvožđa i čelika, kao i u oblasti zaštite životne sredine, niskogradnje, papira i celuloze. Traže kontakte sa kompanijama iz oblasti projektovanja, planiranja, izvođenja građevinskih radova u vezi sa stabilizacijom i poboljšanjem tla, kao visoko- i niskogradnje, te industriji željeza i čelika. Sa novim kupcima i prerađivačima njihovih proizvoda žele ući na nova tržišta.

 X2 Concepts GmbH (https://www.x2-concepts.at/) je sofisticirana kompanija koja se bavi opremanjem enterijera za stambene i poslovne prostore. Uža specijalnost im je opremanje vrhunskih hotela i ugostiteljskih objekata. Traže kontakt sa proizvodjačima tapaciranog namještaja, namješaja od drveta, kao i proizvodjačima zavjesa.

 Asendia Austria GmbH (https://www.asendia.com/) pruža podršku online trgovinama, bez obzira na njihovu veličinu. Individualnim rješenjima za dostavu, upravljanjem povratnim pošiljkama i rješenjima za carinjenje čini prekograničnu e-trgovinu jednostavnom i pouzdanom. Asendia je jedan od vodećih provajdera međunarodne logistike e-trgovine. Kao joint venture švajcarske i francuske pošte raspolaže mrežom medjunarodnih i regionalnih partnera i na taj način nudi klijentima iz raznih sektora najbolja individualna rješenja.

 HYDROPHIL GmbH (https://www.hydrophil.at/) je globalna konsultantska i projektantska kompanija sa sjedištem u Beču koja je specijalizovana za sektor vode i zaštita životne sredine. Kompanija ima iskustvo u prilagođavanju medjunarodnih tehnologija i standarda lokalnim uslovima projekta i njihovoj integraciji u nacionalne okvire. Njihov način poslovanja uključuje podršku najboljim lokalnim kompanijama radi održivosti projekta. HYDROPHIL nije povezan sa dobavljačima tehnologije ili građevinskim kompanijama, te je potpuno nezavisan u svom poslovanju.

Traže kontakt sa javnim institucijama i lokalnim firmama iz oblasti voda i zaštite životne sredine, te nude usluge izrade studije izvodljivosti, due diligence, tehničko planiranje, upravljanje projektima i nadzor.

Rail Cargo Logistics – Austria GmbH (http://www.railcargologistics.ba) je vodeća kompanija za željezničku logistiku u Evropi pa sve do Azije. Pružaju usluge za sve oblike logistike. Zahvaljujući kompanijama u dvanaest evropskih zemalja, sopstvenim terminalima i logističkim centrima, voznom parku i osoblju u 15 zemalja, većina transporta je 100% u njihovim rukama.

 VAMED ENGINEERING GmbH (http://www.vamed.com) je vodeća evropska grupacija u projektovanju, izgradnji i upravljanju kompleksnim zdravstvenim ustanovama. Sa iskustvom i kompetentnošću predstavljaju partnera za javni i privatni zdravstveni sektor. Specijalizovani su za bolnice, zdravstvene centre, banje i wellness centre, staračke domove, dijagnostičke i laboratorijske centre.