Данас у Градској управи Града Лакташи, одржана је 33. редовна сједница Скупштине града Лакташи. На овој сједници одборници су расправљали о 38. тачака дневног реда. Неке од значајнијих одука које су усвојене данас су: Одлукa о просјечним јединичним цијенама радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина за 2024. годину, Одлука о утврђивању основице за обрачун ренте за 2024. годину и Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађ. земљ. за 2024. годину.