ВИЈЕСТИ

7 РАЗЛОГА ЗА ЛАКТАШЕ

null
null

Одличан геостратешки положај

null
null

Добра саобраћајна повезаност

null
null

Развијена комунална инфраструктура

null
null

Пожељан пословни амбијент

null
null

Обучена радна снага

….

null
null

Конкурентни трошкови пословања

null
null

Мјесто угодно за живот и рад

7 разлога зашто инвестирати у Лакташе

null
Одличан геостратешки положај
null
Добра саобраћајна повезаност
null
Развијена комунална инфраструктура
null
Пожељан пословни амбијент
null
Обучена радна снага
null
Конкурентни трошкови пословања
null
Мјесто угодно за живот и рад