Површина од 841.837 m 2 од којих 672.481 m 2 или 80% представља парцеле за инвеститоре у пољопривреду, мала и средња предузећа, стакленике и сличну пољопривредну производњу, одрживу енергију и централне објекте.

У склопу зоне налази се 111 парцела чије величине варирају од 4.880 m 2 до 8.500 m 2 , али је могуће и дијељење у мање или спајање у веће парцеле. Парцеле за централне објекте и објекте енергане су и веће, од 11.285 m 2 до 20.610 m 2 .

Документација: Студија изводљивости – улагање у Пољопривредно-пословни парк “Александровац” Лакташи прихватљиво je и оправдано. Оправданост инвестиције потврђују економски показатељи који указују да би учинак инвестиције имао позитиван утицај на шире социо-економско окружење, те да су социјалне и економске добробити веће од трошкова пројекта.