Пословна зона Александровац основана је с циљем подстицања предузетништва и привлачење страних и домаћих инвеститора у Граду Лакташи а све у правцу повећања броја малих и средњих предузећа и запослености, пораста запослености и повећања удјела производње у укупној привредној активности Града.

Пословна зона Александровац основана је на земљишту у власништву Града Лакташи укупне површине 62,7 ха.

Основна намјена пословне зоне „Александровац“ је производна, а могуће је развити и пословне, трговачке и услужне дјелатности.

Удаљеност од административног центра града је 7 km. Налази се поред магистралног пута М-16 Бања Лука – Градишка, има директан излаз на аутопут Бања Лука – Градишка, и у непосредној је близини Међународног аеродрома Бања Лука. Одстојање од Сарајева 210 km, Бањe Луке 25 km, ЕУ границе – Градишка 25 km, Љубљане 300 km и Београда 306 km.

Доступна инфраструктура у Зони:

• Постоји асфалтрани пут кроз средину индустријске зоне с расвјетом који повезује зону с магистралним путем М-16,
• Водоводна мрежа,
• Телекомуникациона мрежа,
• Организован одвоз отпада,
• Електрична енергија.

Власништо: Земљиште у зони је у општинском власништву.
Цијена земљишта: 6,00 КМ/m² у дијелу зоне у којој је извршен процес претварања пољопривредног у грађевинско земљиште.

 

Постојећи инвеститори:
• „Мљекара“ а.д. Бања Лука,
• “JAKSCHE Plasticna Tehnika” д.о.о. Лакташи,
• “DUKAT” д.о.о. Бања Лука,
• “Cablex BH” д.о.о. Александровац.

Документација: Усвојен регулациони план у дијелу зоне у којој је извршен процес претварања пољопривредног у грађевинско земљиште. .