ОБЈАВЉЕН ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ДИГИТАЛНОЈ ТРАНСФОРМАЦИЈИ МСП ЗА 2021. ГОДИНУ

У оквиру пројекта „Центар за дигитализацију, подизање конкурентности и иновације у МСП – DigIT SME“, Привредна комора Републике Српске расписује Позив малим и средњим предузећима (МСП) за исказивање интереса за учешће у програму подршке дигиталној трансформацији МСП за 2021. годину у оквиру пројекта „DigIT SME“. Привредна комора Републике Српске, у сарадњи са партнерима реализује Пројекат…

Read more

ОБЈАВЉЕН ПОЗИВ МИНИСТАРСТВА ПОРОДИЦЕ, ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПОСЛОВНЕ СУБЈЕКТЕ

Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске позвало је пословне субјекте из своје надлежности да поднесу захтјев за додјелу средстава за санирање посљедица пандемије вируса корона за март, те обавијестило да исто право могу да остваре и субјекти који, између осталог, обављају дјелатности у фитнес и скијашким центрима. Средства се одобравају пословном субјекту или предузетнику за сваког…

Read more

ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОДСТИЦАЈА ЗА ДИРЕКТНА УЛАГАЊА У 2021. ГОДИНИ

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске објавило је Јавни позив за додјелу подстицаја за директна улагања у 2021. години. Предмет јавног позива је додјела новчаних средстава за подстицање улагања у инвестиционе пројекте, планираних у Буџету Републике Српске за 2021. годину на позицији 415200 – Текући грант – Подршка развоју привреде и побољшања ефикасности пословања и…

Read more

ОБЈАВЉЕНА УРЕДБА О ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ДИРЕКТНА УЛАГАЊА

Влада Републике Српске на сједници одржаној 8. априла 2021. године, усвојила је Уредбу о поступку додјеле подстицаја за директна улагања, којом су уређени предмети пројеката за директна улагања, исправе за доказивање испуњености услова за остваривање права на подстицај, критеријуми за оцјењивање пријава, обрасци и друга питања која су важна за додјелу подстицаја. Уредбa је објављена…

Read more

OПШТИНA ЛAКТAШИ И ФOНДAЦИJА MOЗAИК ПOДРЖAЛE РЕАЛИЗАЦИЈУ ПEТ ПРOJEКAТA И ДВA МИКРOБИЗНИСA

У оквиру прoгрaмa Омладинскa банкa Лaктaши, јуче су потписани уговори за подршку пeт прojeкaтa неформалних група младих и двa микробизниса, у укупном износу од 15.075,00 КМ. Зajeдничким срeдствимa Oпштинe Лaктaши и Фoндaциje Moзaик пoдржaна је реализација прojeката: „Oчисти(мo) срeди(мo), jeр вишe вриjeди(мo)!“, „Пoдршкa шкoли рукoмeтa – Лaктaши“, „Нoвo рухo стaрoг спoртскoг тeрeнa“, „У здрaвoм тиjeлу…

Read more

ПOТПИСAН MEМOРAНДУМ O СAРAДЊИ ИЗМEЂУ ОПШТИНЕ ЛАКТАШИ И ЛИР ЕВОЛУЦИЈЕ

Нaчeлник oпштинe Лaктaши Mирoслaв Бojић и дирeктoр ЛИР Eвoлуциje Слaвишa Jeлисић,  јуче су пoтписaли Meмoрaндум o сaрaдњи, чиjи je циљ успoстaвљaњe сaрaдњe у пoдручjимa кoja су oд зajeдничкoг интeрeсa, тe дeфинисaњe oквирa, нaчeлa и мoдaлитeтa тe сaрaдњe. Oвим Meмoрaндумoм нaстojи сe дoдaтнo пoбoљшaти дугoгoдишњa сaрaдњa нa брojним пoљимa кoja су oд вeликoг знaчaja зa лoкaлну…

Read more

ПОЗИВ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ДА ПОДНЕСУ ПРИЈАВЕ У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ О ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА УГОСТИТЕЉИМА КОЈИ ПРУЖАЈУ УСЛУГУ СМЈЕШТАЈА, ТУРИСТИЧКИМ АГЕНЦИЈАМА И ИЗВОЂАЧИМА УМЈЕТНОСТИ

Министарство трговине и туризма Републике Српске позива све привредне субјекте обухваћене Уредбом о поступку додјеле средстава угоститељима који пружају услугу смјештаја, туристичким агенцијама и извођачима умјетности за санирање финансијског губитка због посљедица пандемије вируса корона да правовремено поднесу захтјев за остваривање финансијске подршке у складу са овом Уредбом. Образац захтјева са пописом потребне документације доступан…

Read more

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЕДУКАЦИЈЕ НА ТЕМУ „ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГ И ONLINE ПРОДАЈА“

Привредна комора Републике Српске организује дводневну online едукацију на тему „Дигитални маркетинг и online продаја“, која ће се одржати у четвртак и петак, 25. и 26.03.2021. године са почетком у 10:00 часова путем Zoom linka. Циљ едукације: стећи знање о томе који су то типови интернет маркетинга за МСП (Ecommerce, Dropshipping…); техника истраживања тржишта кориштењем…

Read more