Laktaši Municipality has Studies:
1. Agri-business zone „Aleksandrovac“
2. Heating system Laktaša
3. Water supply and sewerage system of Laktasi municipality