Законом о фискалним касама уређeне су обавезе регистровања промета преко фискалне касе, карактеристике фискалне касе, карактеристике терминала, карактеристике софтверске апликације, фискални документи, стављање у промет фискалног система, фискализација фискалне касе, евидентирање, сторнирање и рекламирање промета, сервисирање фискалног система, контрола фискалног производа, контрола регистровања промета преко фискалне касе и контрола овлаштеног сервиса, овлаштења за доношење подзаконских аката, казнене одредбе и вршење надзора над спровођењем овог закона.

Закон о фискалним касама почео је да се примјењује 1. октобра 2008. године.

Више на web страници Пореске управе Републике Српске, на линку.