Функција

Име и презиме

Број

канцеларије

Телефон

Е-пошта

в.д. Начелник одјељења за локални развој и дигиталну трансфромацију

Горан Вујаковић

32а

051/334-213 goran.vujakovic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за економски развој и инвестиције

Дијана Коџо

32

051/334-214

dijana.kodzo@laktasi.net

Самостални стручни сарадник за управљање друштвеним развојем и примјену стандарда

Јелена Јавор

20

051/334-211

jelena.saric@laktasi.net

Виши стручни сарадник за управљање локалним развојем и европске интеграције

Сњежана Мијатовић

20

051/334-211

snjezana.mijatovic@laktasi.net

Самостални стручни сарадник за сарадњу са домаћим и међународним институцијама и организацијама

Страхило Моцоња

32

051/334-214

strahilo.moconja@laktasi.net

Самостални стручни сарадник за вођење базе података и подршку пословне заједнице

Тамара Јошић

20

051/334-211

tamara.josic@laktasi.net

Самостални стручни сарадник за развој и примјену информационо-комуникационих система

Катарина Црнадак

21

051/334-210

katarina.crnadak@laktasi.net