Индустријска зона Лакташи (метало-прерађивачка индустрија)
У непосредној близини мјеста Лакташи.
У зони постоји неколико приватних пословних простора доступних потенцијалним предузетницима.
Сви капацитети су попуњени.

Пословна зона Трн (складишно – трговачка пословна зона)
Земљиште се налази у приватном власништву.
У зони постоји неколико приватних пословних простора доступних потенцијалним
предузетницима. Сви капацитети су углавном попуњени.

Просторним планом општине Лакташи за период 2014-2034. год. предвиђена је изградња пословне зоне Друговићи оријентационе површине 10 ха са потенцијалом повољног саобраћајног положаја непосредно уз магистрални пут и у близини аутопута Бања Лука-Добој и планиране петље, те конфигурације терена и подршке полицентричном развоју општине.