Сектор металопрераде заузима значајно мјесто у индустрији Града Лакташи. На врху листе по броју запослених радника и међу водећим индустријским гранама по оствареној добити. Карактерише га производња по спецификацији и наруџби купаца, те висок квалитет испоручених производа.

Најзначајније компаније у сектору су:

• „KOLEKTOR CCL“ д.о.о. – производња колектора за аутомобилску индустрију,

• „Mahle Letrika“ д.о.о. – производња металних и електро дијелова и подсклопова за стартере, алтернаторе и електро моторе,

• „Hidraulika flex“ д.о.о. – машинска обрада метала за аутоиндустрију, производња хидрауличних компоненти,

• „Kisprodukt“ д.о.о. – проиводња медицинског, геријатријског, школског, канцеларисјког и угоститељског намјештај од метала,

• „Kaldera company“ д.о.о. – производња нисконапонских и средњенапонских постројења,

• „Vendom“ д.о.о. – производња контејнера и металних конструкција, услуге сјечења на ласеру и израде програма и цртежа за сјечење, услуге савијања, пробијања и варења, све врсте топло и хладно ваљаног лима,

• “Tecnics programme engineering” – TPE d.o.o. – Машинска обрада метала глодањем и стругањем, израда високосложених позиција,

• „Процесна опрема инжењеринг“ д.о.о. – производња прохромских (инокс) бојлера за домаћинство и хидрофорских посуде,

• “Tehnoservis” д.о.о. – Машинска обрада метала глодањем и стругањем, израда високосложених позиција.