Могућност финансирања пословања на нивоу ентитета:

– Инвестиционо-развојна банка Републике Српске www.irbrs.org
– Гарантни фонд Републике Српске www.garantnifondrs.org
– Комерцијалне банке регистроване код Агенције за банкарство Републике Српске, које послују на подручју општине:-НЛБ Рaзвojнa бaнкa www.nlbrazvojnabanka.com
-Raiffeisen банка www.raiffeisenbank.ba
-Addiko банка www.addiko-rs.ba
-Sberbank BL www.sberbankbl.ba
-Нoвa бaнкa www.novabanka.com
-Unicredit бaнкa Бaњa Лукa www.unicredit.ba
-Кoмeрциjaлнa бaнкa www.kombank-bl.com