Из области привреде

ЛА-ОБ-04-01- Захтјев за регистрацију предузетника301,5 KBЛА-ОБ-04-02- Захтјев за регистрацију припремних радњи122,5 KBЛА-ОБ-04-03- Захтјев за стицање статуса старог заната, умјетничког заната односно домаће радиности91,5 KBЛА-ОБ-04-04- Захтјев-обавијест о окончању привременог престанка и наставак рада предузетника72,0 KBЛА-ОБ-04-05- Образац за подношење иницијативе за престанак обављања дјелатности по сили закона67,5 KBЛА-ОБ-04-06- Захтјев за издавање извода, увјерења или потврде из регистра предузетника71,5 KBЛА-ОБ-04-07- Захтјев за ослобађање од плаћања комуналне таксе и утврђивање обавезе плаћања комуналне таксе75,5 KBЛА-ОБ-04-08- Захтјев за посебно (продужено, скраћено, пригодно) радно вријеме угоститељских објеката на подручју општине Лакташи79,5 KBЛА-ОБ-04-10- Захтјев за одређивање категорије кампа104,5 KBЛА-ОБ-04-11- Захтјев за категоризацију угоститељских објеката75,0 KBЛА-ОБ-04-12- Захтјев за издавање легитимације за возача такси возила71,5 KBПопис захтјева Одјељења за привреду и друштвене дјелатности16,1 KB